Skip to main content

Стани училище – домакин

Изграждането на партньорства и сътрудничеството са сред основните принципи на работа във фондация “Стъпка за България”.

Ако искате във Вашето училище да:

  • Повишите мотивацията на учениците за лично и професионално развитие
  • Помогнете на учениците да придобият информация и ориентация за различни професии
  • Изградите в учениците увереност в техните силни страни и възможности
  • Работите в насока развитие на преносими професионални умения
  • Запознаете с различни възможности за стаж и продължение на образованието

Ние от “Стъпка за България” Ви предлагаме заедно да работим за постигане на целите.

Нашият подход

Организиране на кариерни работилници, в които професионалисти-доброволци гостуват в училище и представят професията си на учениците.

Организиране на работилници с представители на дадена компания, които разказват за работните позиции и професии в нея.

Организиране на работилници за подготовка на атрактивна автобиография и успешно представяне на интервю за работа.

Като училище-домакин е необходимо:

  • Да сформирате постоянна група ученици (до 30 човека) или цял клас
  • Да осигурите подходящо място за среща с продължителност 1 или 2 учебни часа
  • Да разрешите посещение от външни експерти-гости за участие в работилниците
  • Да определите лице за контакт от страна на училището, което да координира взаимната ни работа и да подкрепя взаимодействието с учениците

Споделено от учители:

Борислава Тодорова, зам-директор АСД и учител по предприемачество в 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”, София

Кариерните работилници са едно от най-смислените неща, които правим в училище. Благодарение на тях, учениците стават по-активни, мислещи, стараят се да работят в екип, да развиват и анализират различни умения и да бъдат креативни. Изключително важно е, че те развиват критично си мислене и се стремят времето, прекарано в училище, да бъде ползотворно за бъдещите им цели и мечти.

Срещите с хора от различни сфери на бизнеса им дава по-широк мироглед и по този начин те имат възможност да се запознаят от първо лице с отговорностите и предизвикателствата на дадената професия. Възможностите за стажове и доброволчество в част от фирмите са добре приети от учениците и определено ги мотивират за изграждане на практически умения, планиране и отговорност.

Всяко училище, което избере да работи със “Стъпка за България”, би дало възможности на своите ученици да развият своите меки умения по един интересен и достъпен начин, което ще ги направи успешни млади личности, знаещи как да постигнат целите си.

Габриела Поборникова, учител по философия, СУ “Христо Ботев”, Горна Малина

Защо се включихте в работилниците?  –  Винаги съм вярвала, че кариерното ориентиране трябва да бъде приоритет в гимназиален етап, а срещите с професионалисти от различни области вдъхновяват децата така, както никое видео или разказ може да направи. Най-вече исках моите ученици да разширят кръгозора си към света и да видят колко много възможности имат.

Как би описала преживяването? – Смислено, зареждащо, полезно! Бих казала за всички страни – за ученици, за учители, за фондацията и за бизнес партньорите.

С какво беше полезно участието в работилниците? – Срещите с различни професионалисти бяха много полезни за учениците, защото им представиха един потенциален път, по който биха могли да поемат. Изключително смислени бяха и тренингите за умения при кандидатстване за работа и социални (меки) умения, защото поставяха учениците в центъра на случващото се и чрез ролеви игри и дискусии, те достигаха до знанието.

Мотивирай другите училища за участие с 1 изречение – Кариерата е един от основните фактори за удовлетвореността от живота – нека учениците ни избират подготвени своя път!

Ако всичко това вви се струва полезно и искате да организираме такъв тип дейности във вашето училище, свържете се с нас на info@stepforbulgaria.org

Нека заедно помогнем на учениците да потърсят и намерят по-лесно своето работно място!