Skip to main content

История

От 2007 г. мисията на фондация “Стъпка за България” е да подкрепя младежи в неравностойно семейно
или материално положение да получат шанс за своето социално и професионално развитие.

За постигането на тази цел разчитаме на безрезервната подкрепа на доброволци, с които през годините организирахме летни и целогодишни обучителни програми, менторство, подкрепа за академично образование, насоки за професионално ориентиране, общностни събития и подсигуряване на стажове за младежите в риск.

В края на учебната 2021 – 2022 година нашите “оценки” са:

50

Проведени кариерни работилници

8

Училища - домакини

38

Доброволци - вдъхновители

Какво направихме до момента?

2022 г.

50 кариерни работилници проведени в 8 училища в София, Стара Загора, Черноморец, Горна Малина, Нови Искър, Плевен, Тутракан, Завет от 38 вдъхновители – доброволци с различни професии като екскурзовод, адвокат, ветеринарен лекар, графичен дизайнер, еколог, застраховател, предприемач, журналист и други.

2020 г.

Посещение в хангарите на Луфтханза Техник София

2019 г.

Откриване на нашето социално предприятие – Ninja Bowl. Това е заведение за бързо хранене, в което нискоквалифицирани и безработни младежи могат да започнат своята първа работа, да натрупат стаж и да придобият трудови умения.

2018 г.

Представяне на доброволец

2018 г.

Симулация на интервю за работа

2019 г.

Ученици изготвят маркетинг план

2018 г.

Работилница Ден на отворените врати

2017 г.

През 2017 г. направихме стъпка към организирането на Кариерни работилници. Те са насочени към ученици с ограничен достъп до ресурси за професионална ориентация и мотивация. В тях срещаме ученици с доброволци от различни професии и им помагаме да открият пътя към своята бъдеща професия.

2015 г.

Ментор награждава младежа си със стипендия

2013 г.

През 2013 г. стартирахме менторски програми. В тях младежите имаха възможност да общуват индивидуално с човек, който да им дава насоки и да е пример за подражание, какъвто нямат в обкръжението си. С помощта на менторска подкрепа, младежите развиваха възприятието си за себестойност, надграждаха своята мотивация, търсиха си жилище, проучваха възможности да продължат образованието си или да си намерят работа.

2014 г.

Едно от първите менторски обучения

2015 г.

Някои от най-активните ни ментори

2011 г.

Демонстрация по роботика

2011 г.

Развитие чрез интерактивни методики

2010 г.

В час по английски език

2007 г.

Фондация “Стъпка за България” прави своята първа стъпка през 2007 г., когато група мотивирани българи от Харвард организират доброволческа лятна академия за младежи лишени от родителски грижи. Академията включва активности, които помагат на младежите да наваксат основни пропуски от учебния материал, както и да развият умения за социално взаимодействие, работа в екип и представяне на себе си.

2008 г.

Групата на Лятна доброволческа академия

2010 г.

Резултатите и интереса към летните академии ни подсказаха, че е нужно през 2010 г. да направим следваща стъпка и да организираме целогодишни програми за развитие на знания и умения. С помощта на доброволци, младежите в неравностойно положение имаха възможност да развиват, както знанията си по български език, така и по английски. Започнаха да работят с компютър, да участват в дискусии, да правят презентации, да разбират важни елементи от финансовата грамотност.

С много ентусиазъм и вяра, „Стъпка за България“ продължава да прави своите стъпки.

А ти, искаш ли да вървиш с нас?

Стани доброволец - вдъхновителСтани училище - домакин