Skip to main content

Ninja Bowl – Нашият бизнес с кауза

Ninja bowl e заведение за бързо хранене и пространство за споделена работа. То функционира като социално предприятие, създадено, за да осигури работни места за нискоквалифицирани, неактивни или безработни младежи, с които работим.

Как помагаме?

В Ninja Bowl младите хора могат да намерят своята първа работна позиция и да получат знания и опит за различните дейности в заведението – работа в кухнята, работа на каса, обслужване на клиенти, организация на събития, маркетинг и реклама, базово счетоводство, работа с доставчици, избор и заявка на продукти.

От създаването до днес – какво направихме?

Заведението е създадено от фондация „Стъпка за България“ с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на МТСП 2014-2020. От 2018 г. до момента в социалното предприятие на трудов договор работиха 21 младежи. Те получиха подкрепа, както за започване на работа, така и насоки за усвояване на основни трудови навици и развитие на социални умения за самостоятелен живот.

Вашата поръчка от Ninja Bowl е подкрепа за Фондация „Стъпка за България“!

Освен като работно място, което осигурява професионален шанс за младежите, Ninja Bowl помага и за финансиране дейността на фондация “Стъпка за България”. С всяка поръчка, която правите в заведението, подкрепяте организирането на кариерни работилници за ученици от малки населени места в България. Допринасяте за реализирането на тези специални събития, осигуряването на транспорт и материали, работата с доброволци.