Skip to main content

Екип

Ася Станчева

Програмен координатор Кариерни работилници

Моето вдъхновение: Най-ентусиазирана се чувствам, когато виждам младите хора да вярват в себе си, в мечтите си и в уменията, които притежават, за да бъдат щастливи и удовлетворени в професионалната си реализация.

Посоката, в която работя: Училището не е нещо, което се случва преди живота. То е част от живота и именно там е мястото да се запознаеш с разнообразието на професионалния свят… за да откриеш своето призвание… за да разбереш какво ти е необходимо да знаеш и можеш, за да си успешен.

Работя в посока бизнесът и образованието да са свързана система. Да се запознаят по-добре един с друг.

Йордан Пенев

Aктивен съмишленик, доброволец и член на екипа на фондацията между 2016 и 2018 г.

Йордан работи в сферата на медицинските технологии в САЩ. В свободното си време се отдава на доброволчество, предприемачество и приключения около света.

Данчо е дълбоко убеден в потенциала на всеки младеж да постигне мечтите си независимо от обстоятелствата. Подкрепя каузата на Стъпка, защото вярва, че образованието и работата с младежи в риск са най-прекият път да помогне на някого да постигне мечтите си, който иначе не би имал възможност за това.

Георги Караиванов

Дългогодишен доброволец, съосновател и бивш член на управителния съвет на фондацията

Георги работи в сферата на финансите и банковото дело, наред с доброволческите и социалните си ангажименти, той е пътешественик, запален тенис фен и любител на класическата музика.

Георги подпомага сбъдването и силно вярва в мисията на фондацията да помага на младежи да придобият умения за самостоятелен живот и да намерят професионална реализация независимо от средата, в която са израснали.

Управителен съвет

Елена Фурнаджиева

Изпълнителен директор и член на Управителния съвет

Елена е част от екипа на фондацията още от 2007 г., когато участва в организацията на първата Лятна академия. Оттогава е идеен участник в реализирането на множество проекти, подкрепящи мотивацията, самостоятелността и личностното развитие на младежите. Със своя отличаващ се оптимизъм, вярва, че всеки човек има нужда от подкрепа, за да развие потенциалите, които притежава. Елена е текстилен инженер, дипломиран от Техническия университет в София, и има допълнителна квалификация в сферата на туризма.

Нора Георгиева

Дългогодишен доброволец, член на Управителния съвет

Нора работи в сферата на дигиталния маркетинг, а в свободното си време освен на доброволчество, с радост се отдава и на занимания по импровизационен театър. Образованието и работата с младежи за Нора е едно от най-смислените и удовлетворяващи неща, в които човек може да насочи енергията си, защото учениците превръщат вниманието и грижата, които получават, в емпатия, отговорност и сбъднати мечти.

Евгения Пеева-Кирова

Дългогодишен добролец, съ-основател на фондацията

Евгения е социален предприемач в сферата на образованието и развитието на млади хора. Създаването на „Стъпка за България“ е първият ѝ опит да генерира идеи, сформира екип от съмишленици и работи в подкрепа на младежи в нужда. От 2010 г. до 2019 г. Евгения ръководи неправителствената организация „Заедно в час“, където се отдава изцяло на каузата за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете. Евгения вярва, че всеки човек има право на достъп до възможности и подкрепа за развиване на пълния си потенциал като личност и професионалист. Това именно постига „Стъпка за България“ чрез срещата между доброволци – ролеви модели, мотивирани да споделят опита и знанията си, с младежи, които търсят посока и ментор, на когото могат да разчитат.