Skip to main content

Подкрепете ни

Дарявайки на „Стъпка за България“, Вие ни позволявате да:

Подобряваме и разширяваме Кариерните работилници

Подкрепяме и свързваме нови менторски двойки

Организираме общностни събития за младежи и доброволци

Дарете по банков път

Дарителска сметка

USD: BG41 PRCB 9230 1128 3729 14
BGN: BG08 PRCB 9230 1028 3729 10

Информация за банката:
BIC: PRCBBGSF
ПроКредит Банк
Адрес: София, бул. „Христо Ботев“ 131

или бъди един от нас и