Skip to main content

Кариерни работилници

Защо да работя? Какво да работя?

От 2017 г. фондация "Стъпка за България" организира кариерни работилници, насочени към повишаване професионалната информираност, ориентация и мотивация на гимназисти от 8 до 12 клас.

Голяма част от младежите, които живеят в малки населени места, получават ограничена информация за съществуващите професионални възможности. Липсата на клубове по интереси, на извънкласни занимания и ниската дигитална грамотност повлияват знанията за света и представата за собственото място в него. Учениците познават основни професии и дори не подозират за голямото разнообразие от възможности, които имат. Не знаят, че все повече професии могат да се упражняват дистанционно.

Част от децата, живеещи в селата, очакват да работят нискоквалифицирани професии като шофьор, строител, шивач, което силно намалява мотивацията им за учене. Съответно, учениците завършват с ниско ниво на знания и ограничени възможности за професионална реализация.

Кариерните работилници се осъществяват, благодарение участието на доброволци - вдъхновители от различни професионални сфери. Наши съмишленици са както физически лица, така и бизнес компании, които въвличат служителите си в социална инициатива.

Стани доброволец - вдъхновителКорпоративно доброволчество

С кариерните работилници целим...

Да  стимулираме мотивацията на учениците да учат и да придобиват умения.
Да събудим интереса към различни професии, запознавайки ги с вдъхновяващи специалисти.
Да срещнем учениците с личности, за които работата носи удовлетворение и развитие на личността.
Да помогнем на младежи да опознаят своите индивидуални интереси, качества и потенциали.
Да съдействаме на ученици в процеса на кариерно ориентиране.
И най-вече… да ги запознаем със света – онзи големия, пъстрия, добрия, даващия… Защото знанието за света стимулира младежите да мечтаят и да си поставят високи цели.

Какво правим в кариерните работилници?

Срещи с вдъхновители

Представете си нестандартен учебен час, в който учениците имат възможност да се запознаят с мечтана професия от първо лице. Да научат повече за възможностите, предизвикателствата и предимствата, които дава.

В класните стаи влизат нашите доброволци-вдъхновители, които разказват за своята професия и за професионалния път, който са извървели до нея.

По време на срещата, се стараем представянето на професията да бъде допълнено с практическа задача или реален работен казус, който учениците решават заедно с доброволеца.

Срещи със специалисти по подбор

Какво да пиша в автобиографията си?

Какво ще ме питат на интервюто за работа?

Какво да отговоря?

Всеки ученик има различни въпроси и затова срещата с хората, които решават кого да наемат на работа, е интересна и полезна за учениците. В тези работилници младежите се запознават с качествата и уменията, които търсят работодателите. Научават за условията на работа в различни компании и за етапите, през които минава процесът на подбор. Участват в практически активности за писане на автобиография и явяване на интервю.

Посещения в офис на компания

Да имаш възможност да влезеш в света на възрастните, да бъдеш на тяхното работно място, е най-вълнуващото и запомнящо се преживяване за учениците. Посещение в офиса на дадена компания дава възможност да се запознаеш отблизо с естеството на работа и с работните процеси. Дава възможност да придобиеш непосредствени впечатления за атмосферата, културата и ценностите на компанията.

Кариерно ориентиране

Коя професия е подходяща за мен? Какво мога да правя добре?

Какво трябва да мога, за да работя като…

В поредица от няколко срещи предлагаме на учениците работа с въпросници за опознаване на интереси и професионална насоченост. В дискусии и ролеви игри изследваме силните страни на учениците и обсъждаме в кои професионални сфери, могат да се реализират.

С усмивка и забавление, учениците не само опознават себе си, но и развиват умения за общуване, презентиране, работа в екип.

Лятна школа за умения

Нашата Лятна школа предлага ефективен начин за оползотворяване на лятната ваканция на учениците. В поредица от онлайн срещи, младежите придобиват знания и умения в няколко насоки:

  • Дигитална грамотност
  • Аналитично и критично мислене
  • Комуникация и асертивност
  • Планиране и организиране
  • Кариерно ориентиране
  • Идентифициране на притежавани силни страни и потенциали