ЗА НАС


Фондация „Стъпка за България“ е основана през 2007 г. с цел подкрепа на младежи, лишени от родителска грижа за тяхното социално и икономическо развитие.

Работили сме за постигането на тази цел в екип с опитни доброволци, с които през годините организирахме летни и целогодишни обучителни програми, менторство, подкрепа за академично образование, общностни събития и подсигуряване на стажове за младежите в риск.


Научи повече

ПРОЕКТИ


Кариерни работилници
Кариерните работилници са насочени към повишаване професионалната информираност, ориентация и мотивация на гимназисти от 8 до 12 клас.
От 2017 г. насам програмата вдъхновява ученици в по-малките населени мести да открият и изпробват непознати за тях пътеки, които ги водят към това, в което са добри, което им е интересно и което ще им носи удовлетворение, за да бъдат успешни в бъдещата си кариера.

Програмата включва поредица от кариерни работилници, в които учениците имат възможност да “влязат в обувките” на различни професионалисти и заедно да решават работни казуси и задачи.

Научи повече
Ninja Bowl
Ninja Bowl е проект за социално предприятие, осъществен с подкрепата на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на МТСП.
Ninja bowl е заведение, с което "Стъпка за България" осигурява професионална квалификация, стаж и възможност за самостоятелен живот на младежи в неравностойно положение. Социалното предприятие служи като:
  • Заведение за бързо, вкусно, полезно и достъпно хранене в центъра на София;
  • Работодател на младежи, които нито учат, нито работят;
  • Място за частни събития и събития на други общественозначими каузи.
Заповядайте при нас на ул. „Георги С. Раковски“ 84, София.
Работно време: понеделник - събота от 09:00 до 21:00 ч.

Научи повече
ПОДКРЕПЕТЕ НИ