Skip to main content

Фондация

“Стъпка за България”

Помагаме на ученици от 8 до 12 клас от малки населени места да повярват в себе си и да получат повече знания и умения по пътя на успешната си професионална реализация.
Създаваме активности, в които да се запознаят с хора от разнообразни сфери на живота, да се срещнат с доброто в света и с неограничените възможности, които предлага.

„Стъпка за България“ развива уменията на младежи в нужда от кариерна мотивация и ориентация да бъдат успешни и самостоятелни възрастни.

За фондацията

„Стъпка за България“ е основана 2007 г. с цел подкрепа на младежи, лишени от родителска грижа, за тяхното социално и икономическо развитие. Работили сме над тази мисия в екип с доброволци, за да помогнем на младежите да развият мотивация, знания и умения за по-безпроблемната интеграция в обществото.

За младежите, които напускат институции или наскоро завършват училище, осигуряваме възможност да започнат работа и да придобият опит в нашето социално предприятие.

Как работим?

Вече повече от 10 години помагаме на младежите благодарение подкрепата на доброволци – успешни професионалисти, които ангажираме като учители, ментори, ролеви модели. Заедно с доброволците организираме летни академии, обучителни програми, менторство, кариерни работилници, общностни събития и много други.

От 2017 г. основна дейност на фондацията са Кариерните работилници за професионална мотивация и ориентация на гимназисти.

Кариерни работилници

За изминалото десетилетие допринесохме за:

250

Доброволци

800

Достигнати младежи

200

Променени живота

Как да ни подкрепите?

Нашият бизнес с кауза

Ninja Bowl Sofia – бистро и място за събития, в което работят и се развиват някои от младежите, на които помагаме!

Успяхме да сформирахме добре обучен и сплотен екип, създадохме отличаващо се меню и гостоприемна атмосфера. Предстои ни многопосочна и усърдна работа за осигуряване устойчиво развитие на заведението.