Минали проекти

От 200т до 2017 г. фондация Стъпка за България подкрепя младежи, лишени от родителска грижа за тяхното социално и икономическо включване. С помощта на над 200 доброволци през годините организирахме летни академии, обучетилни програми, общностни събития, работа с ментори, срещи с ролеви модели и редица други.
Някои от нашите приключили проекти включват…

Менторска програма

Стартирал през 2013г., този проект имаше за цел да срещне младежи, нуждаещи се от съдействие в академичен и кариерен аспект, с положителни ролеви модели. Нашите ментори влязоха в ролята на вдъхновяващи наставници, които не само споделиха информация от професионалния и социалния си живот, но и помогнаха на учениците в много други аспекти. Младежите откриха своите силни страни и интереси, сдобиха се с умения за личностно развите, и проучиха различни възможности за бъдещо продължаване на своето обучение и/или започване на работаЗа период от 4 години, менторската програма въвлече около 100 доброволеца, сформира над 50 връзки между ментори и ученици и доведе до решаването на около 80% от предизвикателствата.

„Награда за всички“ 

Нашата фондацията, „Международна награда на херцога на Единбург – България“, Национален алианс за работа с доброволци и фондация Подарете книга си поставиха задачата да имплементират международна програма за личностно развитие в три социални институции за настаняване на деца и младежи. С кооперацията на опитни наставници, преминали през специализирано обучение, „Награда за всички“ насърчи 30 младежи да преминат през трансформиращ процес, който изгради в тях ключови умения, които да им послужат в живота след напускане на съответната институция. През 2017г. се състоя официалната церемония по връчване на сертификати и значки на постигналите Ниво Бронз, на която се представиха и цялостните резултати от проекта.

Кинопоглед

Способността на филмовото изкуство да оказва благоприятно влияние върху развитието на деца и младежи в неравностойно положение бе причината нашата фондация да планира този проект, основаващ се на провеждането на учебни кино-срещи. През 2014, юноши получиха шанса да погледнат света през очите на персонажи от световното и националното кино. Те обсъждаха морални дилеми и впечатления от филмите, а с помощта на доброволци-актьори, участниците бяха потикнати да влязат в ролите на любими герои.

Доброволческа мрежа

Всяка детска усмивка, всяка споделена детска мечта и постигната детска цел са подкрепени от всеотдайните доброволци на „Стъпка за България“. За да могат самите те да се чувстват уверени в работата си, за да открият отговорите на въпросите, пред които се изправят, и за да стимулират своите способности да окуражават и мотивират, доброволците ежегодно участват в обучения и тийм-билдинг програмиОт създаването на фондацията през 2007г. до сега, над 300 доброволци отделиха от своето време и енергия. 

Стажантска програма с La Pastaria

През 2016г., „Стъпка за България“ организира стажантска програма в колаборация с верига ресторанти La Pastaria. Позициите „сервитьор“ и „помощник-готвач“ бяха отворени за младежи, имащи както желанието, така и мотивацията да се реализират в сферата на ресторантьорството. 

Подкрепа в училище

Младежи в неравностойно положение, имащи нужда от помощ по основните учебни предмети, имаха възможността да работят с доброволци за усвояване на пропуснати знания. Благодарение на отдадеността на нашите представители, учениците упражняваха граматични правила по български език, четяха книги, които после преразказваха и дискутираха, решаваха математически задачи и работиха с компютър. Оказа се, че когато се чувстваш подкрепен, можеш да говориш и на английски език.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ