Проекти

 

Текущ проект

Стъпка за теб


Текущ проект

NINJA BOWL


Минали проекти

Стажантска програма

Стажантската програма на фондация „Стъпка за България“ се провежда съвместно с верига ресторанти La Pastaria. По програмата могат да кандидатстват младежи, желаещи да се реализират в областите готварство и ресторантьорство и притежаващи нужната мотивация. Позициите са за сервитьори и помощник-готвачи.

Наградата за всички

С този проект фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ и фондация „Стъпка за България“ заедно с НАРД и фондация „Подарете книга“ си поставят предизвикателната, но много важна цел да имплементира международната програмата за личностно развитие на "Наградата" в три социалти институции за настанява на деца и младежи.

Менторска програма

Фондация "Стъпка за българия" осъществи менторска програма, чиято същност бе да създаде връзка между младеж и възрастен, който не е негов/нейн родител, но който му предоставя грижа, подкрепа и съвети във връзка с най-актуалните за младия човек лични потребности.

Кино-поглед

Проект „Кино поглед“ е изцяло базиран на филмовото изкуство като средство за повлияване в положителна насока на развитието на децата и младежите, израснали без родителска грижа. В рамките на проекта с децата и младежите се провеждат кино-срещи.

Доброволческа мрежа

Проектът е насочен към изграждане на мрежа от активни доброволци в подкрепа на младежи в неравностойно положение. Успешното изпълнение на проекта в продължение на 12 месеца, ще сведе до минимум текучеството сред доброволците и ще подобри качеството на предоставяната подкрепа към младежите.

Училищна подкрепа

Нашите посветени доброволци подпомагат младежи в неравностойно положение с уроци по основните предмети, преподавани в училище, както и с преподаване на чужди езици, посредством седмични срещи.
ПОДКРЕПЕТЕ НИ