Кариерни работилници

От 2017 г. фондация Стъпка за България организира кариерни работилници, насочени към повишаване професионалната информираност, ориентация и мотивация на гимназисти от 8 до 12 клас.

Голяма част от младежите, които живеят в по-малки населени места получават ограничена информация за съществуващите професионалните възможности. Липсата на клубове по интереси, на извънкласни занимания и ниската дигитална грамотност повлияват знанията за света и представата за собственото място в него. Учениците познават професии с ниска квалификация и това повлиява мотивацията им за учене и интереса към личностно развитие.

Кариерните работилници се осъществяват благодарение участието на доброволци от различни професионални сфери. Наши съмишленици са, както физически лица, така и бизнес-компании, които въвличат служителите си в социална инициатива.

С кариерните работилници целим:

Да стимулираме желанието на ученици да продължат своето образование

        Да събудим интереса към различни работни позиции като ги запознаем с представители от разнообразни професии

Да помогнем на младежи да опознаят по-добре своите индивидуални качества и да станат по-уверени в тях

        Да съдействаме на ученици в процеса на кариерно ориентиране

Нашите кариерни работилници

IMG_20180512_115221

Срещи с вдъхновители

Представете си нестандартен учебен час, в който учениците имат възможност да се запознаят с мечтаната професия от първо лице. Да научат повече за срещаните предизвикателства, за предимствата и ценностите в различни професии. 

В класните стаи влизат нашите доброволци-вдъхновители, които разказват за своята професия и за удовлетворението, което тя им носи. Заедно с учениците решават практически задачи и дискутират интересни казуси от работното ежедневие. Истинско вълнение е за младежите да се запознаят с реалните работни условия.

IMG_20180508_135644

Срещи със специалисти по подбор

Какво да пиша в автобиографията си? Какво ще ме питат на интервюто за работа? Какво да отговоря?….

Всеки ученик има различни въпроси и затова срещите с хората, които решават кого да наемат на работа е интересна и полезна за учениците. В тези работилници младежите се запознават с качествата и уменията, които търсят работодателите. Научават за условията на работа в различни компании и за етапите, през които минава процесът на подбор. Участват в практически активности за писане на автобиография и явяване на интервю.

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash

Кариерно ориентиране

Коя професия е подходяща за мен? Какво мога да правя добре? Какво трябва да мога, за да работя като

В поредица от няколко срещи предлагаме на учениците работа с въпросници, които изследват техните интереси и професионална насоченост. В дискусии и ролеви игри откриваме силните страни на учениците и обсъждаме къде могат да им бъдат полезни. С усмивка и забавление, учениците не само опознават себе си, но и развиват умения за общуване, презентиране, работа в екип.

IMG_6738

Лятна школа за умения

Лятната школа предлага ефективен начин за оползотворяване на лятната ваканция на учениците. В поредица от онлайн срещи младежите придобиват знания и умения в няколко насоки:

  • Дигитална грамотност
  • Аналитично и критично мислене
  • Комуникация и асертивност
  • Планиране и организиране
  • Кариерно ориентиране
  • Идентифициране на притежавани силни страни и потенциали
ПОДКРЕПЕТЕ НИ