Екип

Ася Станчева

Програмен координатор Кариерни работилници

@ asya.stancheva@stepforbulgaria.org

Моето вдъхновение: Най-ентусиазирана се чувствам, когато виждам младите хора да вярват в себе си, в мечтите си и в уменията, които притежават, за да бъдат щастливи и удовлетворени в професионалната си реализация.

Посоката, в която работя: Училището не е нещо, което се случва преди живота. То е част от живота и именно там е мястото да се запознаеш с разнообразието на професионалния свят… за да откриеш своето своето призвание… за да разбереш какво ти е необходимо да знаеш и можеш, за да си успешен.
Работя в посока бизнесът и образованието да са свързана система. Да се запознаят по-добре един с друг.


Иво Тепавски

Координатор 

@ ivo.tepavski@stepforbulgaria.org

Моето вдъхновение: Хората, младежите, техните истории, техният път, те ме мотивират и вдъхновяват. Приемането на уникалността във всеки един от нас и успехът в разпознаването и на следващ етап припознаването на собствените цели и търсения са феномените, които непрестанно ме карат да се убеждавам в необходимостта от младежката работа и в смисъла на моята.

Посоката, в която работя: Една от основните ми цели и приоритети е да подобрявам качеството на живот на различни общности чрез предоставяне на възможности за личностно развитие и самоизява. Освен това посвещаването на времето ми на качествени каузи и мисии е мой личен избор и неизменна част от живота ми. А младежката работа винаги си остава освен мой професионален път, моя страст и също така най-голямата ми любов, затова …                                                                                                                                                                                        Работя в посока младежите да имат равни възможностти за личностно развитие и постигане на пълния си потенциал.


Филип Балев

Управител

Филип работи в сферата на енергетиката, а в свободното си време се отдава на планински и водни спортове.

Филип симпатизира и подкрепя дейността на Фондацията от самото й създаване, а след завръщането си в България, след близо десетилетие прекарано във Великобритания, има и възможността да се включи лично. Вярва, че всеки има своите суперсили, въпрос е само на подкрепа и личен пример в подходящия момент, за да ги открие.


Йордан Пенев

Доброволец, активен съмишленик и член на екипа на фондацията между 2016 и 2018 г. 

Йордан работи в сферата на медицинските технологии в САЩ. В свободното си време се отдава на доброволчество, предприемачество и приключения около света.

Данчо е дълбоко убеден в потенциала на всеки младеж да постигне мечтите си независимо от обстоятелствата, в които се намира. Подкрепя каузата на Стъпка, защото вярва, че образованието и работата с младежи в риск са най-прекият път да помогне на някого да постигне мечтите си, който иначе не би имал възможност за това.


Георги Караиванов

Дългогодишен доброволец, Съосновател и Бивш член на управителния съвет на фондацията

Георги работи в сферата на финансите и банковото дело, наред с доброволческите и социалните си ангажименти той е пътешественик, запален тенис фен и любител на класическата музика.

Георги подпомага сбъдването и силно вярва в мисията на фондацията да помага на младежи да придобият умения за самостоятелен живот и да намерят професионална реализация независимо от средата, в която са израснали.


Елена Фурнаджиева

Елена е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Фондация „Стъпка за България“.

Тя е част от екипа на фондацията още от 2007 г., когато участва в организацията на първата Лятна академия. Оттогава Елена е неразделна част от екипа. Елена е текстилен инженер, дипломиран от Техническия университет в София, и има допълнителна квалификация в сферата на туризма.


Евгения Пеева-Кирова

Дългогодишен доброволец, съ-основател, член на управителния съвет

Евгения е социален предприемач в сферата на образованието и развитието на млади хора. Създаването на „Стъпка за България“ е първият й опит да генерира идеи, сформира екип от съмишленици и работи в подкрепа на младежи в нужда. От 2010 до 2019г. Евгения ръководи неправителствената организация „Заедно в час“, където се отдава изцяло на каузата за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете.

Евгения вярва, че всеки човек има право на достъп до възможности и подкрепа за развиване на пълния си потенциал като личност и професионалист. Това именно постига „Стъпка за България“ чрез срещата между доброволци – ролеви модели, мотивирани да споделят опита и знанията си, с младежи, които търсят посока и ментор, на когото могат да разчитат.


Нора Георгиева

Дългогодишен доброволец, Член на управителния съвет

Нора работи в сферата на дигиталния маркетинг, а в свободното си време освен на доброволчество, с радост се отдава и на занимания по импровизационен театър. Образованието и работата с младежи за Нора е едно от най-смислените и удовлетворяващи неща, в които човек може да насочи енергията си, защото учениците превръщат вниманието и грижата, които получават в емпатия, отговорност и сбъднати мечти.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ