За нас

Фондация „Стъпка за България“ е основана през 2007 г. с цел подкрепа на младежи, лишени от родителска грижа за тяхното социално и икономическо развитие. Работили сме за постигането на тази цел в екип с опитни доброволци, с които през годините организирахме летни и целогодишни обучителни програми, менторство, подкрепа за академично образование, общностни събития и подсигуряване на стажове за младежите в риск.

Днес фондацията използва богатия си опит, за да съсредоточи усилията си в 2 насоки: 

1.  Професионална ориентация, мотивация и развитие за ученици с ограничен достъп до ресурси за професионална информираност, мотивация и развитие.

2.  Професионална квалификация, стаж и възможност за самостоятелен живот на младежи, които не са нито във форма на образование или обучение, нито в заетост.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ