Ние от фондация „Стъпка за България“вярваме, че всеки човек носи огромен потенциал в себе си, стига да има някой, който да повярва в него и да му помогне да го развие!

От 2007 г. нашата мисия е да подкрепяме младежи в неравностойно социално и материално положение да получат шанс за своето социално и професионално развитие.
Започнахме да вървим с малки стъпки по дългия път към сърцата и съзнанието на младите хора, които се нуждаят от мотивация и подкрепа, за да повярват в мечтите си.
Всяка стъпка, която направихме и продължаваме да правим, се осъществява благодарение безрезервната подкрепа на доброволците, с които реализираме всички наши дейности.

                      Какво направихме до момента

Нашата първа стъпка бе направена през 2007г., когато група мотивирани българи от Харвард организираха доброволческа лятна академия за младежи лишени от родителски грижи.

Резултатите и интереса към летните академии ни подсказаха, че е нужно през 2010 г. да направим следваща стъпка и да организираме целогодишни програми за развитие на умения и знания. 

През 2013г. направихме още една стъпка и стартирахме менторски програми. В тях младежите имаха възможност да общуват дългосрочно с човек, който да е пример за подражание и с който да обсъждат вълнуващи ги лични и социални проблеми. 

Но и това не ни беше достатъчно! През 2017 г. продължихме смело напред и направихме стъпка към организирането на Кариерни работилници. Те са насочени към ученици с ограничен достъп до ресурси за професионална ориентация и мотивация. В тях срещаме учениците с доброволци от различни професии и им помагаме да открият пътя към своята бъдеща професия.

Не, не спираме до тук! Една от последните стъпки, но не и финална, е откриването на нашето социално предприятие – Ninja Bowl. Това е заведение за бързо хранене и пространство за съвместна работа, в което нискоквалифицирани и безработни младежи могат да започнат своята първа работа и на натрупат стаж.

С постоянство и вяра, „Стъпка за България“ продължава да прави своите стъпки.

                       А ти, искаш ли да вършвиш с нас?

ПОДКРЕПЕТЕ НИ