Подкрепете ни

Всичко, което правим, е възможно единствено благодарение на Вашата подкрепа!

Помогнете ни да достигнем до повече младежи и да постигаме още по-големи успехи като:

Подкрепете нашите кампании в GlobalGiving

Дарете по банков път


Дарителска сметка
USD: BG41 PRCB 9230 1128 3729 14
BGN: BG08 PRCB 9230 1028 3729 10
Информация за банката:
BIC: PRCBBGSF
ПроКредит Банк
Адрес: София, бул. „Христо Ботев“ 131

или бъди един от нас и

ПОДКРЕПЕТЕ НИ