„Наградата за всички“

януари 11th, 2016 | Step for Bulgaria

Categories: There is no tags

Comments: Няма коментари

С този проект Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ и фондация „Стъпка за България“ заедно с НАРД и фондация „Подарете книга“ си поставят предизвикателната, но много важна цел, да имплементира международната програмата за личностно развитие на Наградата в 3 институционални дома, от типа ДДЛРГ,
СУПЦ, ВУИ, ЦНСТ, SOS детски селища от цялата страна!
С помощта на програмата и опитни наставници, преминали през специализирано обучение и подготовка, Наградата ще предостави възможност на 30 младежи да преминат през трансформираща програма, която ще изгради в тях следните ключови умения, които да им послужат в живота след напускане на институцията:
–       Лична отговорност към собствените действия и увереност, че всичко е възможно, стига да бъдат целенасочени и постоянни в действията си;
–       Използване на ресурсите, които ги заобикалят, проактивност и преодоляване на вътрешни и външни предизвикателства;
–       Комуникация с много различни хора и връстници

КАК ЩЕ СЕ СЛУЧИ?
Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“  лицензира 3 организации – фондация „Стъпка за България“, НАРД (Национален алианс за работа с доброволци) и фондация „Подарете книга“, като оператори на Наградата. С тяхна помощ Награда ще бъде въведена в съответните институционални домове в три локация в България. Служителите/Доброволците на лицензираната организация ще преминат през специализиран обучителен курс и ще бъдат сертифицирани като Лидери на Международна награда на херцога на Единбург. В продължение на най-малко 8 месеца Лидерите ще работят с младежите в съответния институционален дом, следвайки методологията на Наградата, бидейки подкрепяни от Фондацията на Наградата в България.

 През пролетта на 2016 младежите, включили се в програмата ще имат възможност да се включат в две допълнителни инициативи: да организират и реализират благотворителна кампания в ползва на месна общност или да кандидатстват и съответно направят стаж в дадена компания/организация.

През лятото на 2016 ще се проведе летен лагер със всички участници в Наградата, който ще бъде съчетан с направлението Приключенско пътуване в Наградата.

През януари 2017г. ще се състои официална церемония по връчване на сертификати и значки на постигналите Ниво Бронз на Наградата, на която ще се представят и резултатите от проекта.