Лятна академия

декември 11th, 2014 | Step for Bulgaria

Categories: There is no tags

Comments: Няма коментари

Лятна обучителна програма за младежи в неравностойно положение, които живеят без родителска грижа.

Целта на програмата е младежите – участници да придобият полезни умения за планиране на своя независим живот, за продължаване на своето образование и ориентиране към подходяща кариера след напускане на грижа.

По време на академията екип от доброволци и професионални обучители преподават на младежите английски, компютърна грамотност, управление на бюджети, кариерно планиране и невербална комуникация.

 

Лятна академия 2007

Лятна академия 2008

Лятна академия 2009

Лятна академия 2010