Кино-поглед

декември 9th, 2014 | Step for Bulgaria

Categories: There is no tags

Comments: Няма коментари

Целта на проект “Кино поглед” е да даде възможност на деца и младежи в неравностойно положение да погледнат на света чрез примера на герои, персонажи и случки от световното и национално кино. Чрез силата на личния пример, човек може да бъде “подтикнат“ към промяна в добра посока, а филмите са уникални с това, че чрез тях по един синтезиран начин се представя личният пример на хора с разнообразни житейски съдби.

Проект „Кино поглед“ е изцяло базиран на филмовото изкуство като средство за повлияване в положителна насока на развитието на децата и младежите, израснали без родителска грижа.

В рамките на проекта с децата и младежите се провеждат кино-срещи. На всяка среща се прожектира специално подбран филм, като след това водещият провежда дискусия с децата и младежите за това, което са видели и почувствали по време на филма. Проектът дава възможност на децата и младежите да преживеят от първо лице филмовото изкуство, като измислят и заснемат свой собствен сценарий, базиран на личните преживявания на участниците и видяното във филмите до този момент.

Целта на тази дейност е децата и младежите не само да се докоснат  до филмовото изкуство, но и да се научат да поемат задължения, които да изпълнят, да работят в екип с другите, да изготвят план за действие към предварително определена цел и след това да го изпълнят.