Петя Попова

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags |

януари
30

Петя е на 25 години и след като завърша магистратурата си решава, че иска да помогне и окуражава всеки, който желае да се развива. Тя притежава две бакалавърски степени по Електроника и по Мениджмънт, като в момента извършва докторантура по Електроника и работи в международна фирма. Иска да носи положителни емоциии, да спомага за развитието в професионален план и да бъде приятел. Петя е доброволец в „Стъпка за България“ от началото на 2014 година. Тя е ментор на младеж, напуснал институция, желаещ да завърши средното си образование. В момента се занимават индивидуално с математика, история, физика, литература, информатика и английски език.