Любомир Гунев

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags |

декември
12

От 2010 г. Любо съвместява  професионалните си задължения с доброволчество в организацията, където  работи основно с деца от Берковица и Пловдив. Като част от целогодишната  образователна програма на Фондация „Стъпка за България“, той организира уъркшопове, които помагат на децата да развият умения за самостоятелност и да придобият самоувереност. Мотивацията му да се занимава с доброволческа дейност към организацията се базира на неговата убеденост, че всеки заслужава равен старт и че споделянето на знания е единственият начин да допринесе за по-добро бъдеще на децата в неравностойно положение.