Кирил Борисов

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags |

януари
30

Кирил е завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски”. Завършва пак там в катедра „Психология” магистратура „Организационно поведение и консултиране на организацията”. През годините влага професионалните си усилия в различни дейности – търговия, занаяти, производство, услуги, управление. Проявява интерес, както към прогресивността на запада, така и към духа на източната култура. От 14 години се занимава с Айкидо. В личен план винаги се е стремял да открие, познае и съхрани себе си. По пътя към успеха среща Фондация „Стъпка за България”, в която като доброволец от 2014 г. помага на младеж от институциите да търси и следва своя път. Самият той открива, че това, съзнателно или не, винаги е било частица от него.