Йордан Пенев – оперативен директор

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags |

януари
6

Йордан Пенев е оперативен директор на Фондацията от края на 2016 г. Роден и израснал в София, Данчо е възпитаник на Американския колеж, а после и колежът Davidson в САЩ, където придобива бакалавърска степен по биология с профил пре-медицина. Още по време на следването си Данчо участва в няколко международни неправителствени инициативи в сферите на социалното подпомагане, здравеопазването, образованието и околната среда. Работил и доброволствал е в България, САЩ, Исландия, Великобритания, надлъж през континентална Европа, както и в Източна и Южна Африка.

След завършването, интересът на Данчо към хуманитарния сектор го отвежда в Танзания, където работи в Touch Foundation – американска организация, изграждаща капацитет за здравеопазване в развиващи се държави. В рамките на година и половина Данчо преструктурира стратегията на фондацията, построява национален модел за разпределение на здравните работници в Танзания и оценява и разраства здравните системи, насочени към деца и майки в неравностойно положение. Натрупаният опит постепенно оформя следващото важно решение в живота му – да се завърне вкъщи и да приложи своите знания, умения и опит за развитието на социалния сектор в България. Комбинацията от целеустременост и желание да бъде инструмент на промяната за кауза, близка до сърцето му го доведоха и при нас в „Стъпка за България“.

Имейл: yordan.penev@stepforbulgaria.org