Евгения Пеева

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags |

декември
12

Евгения е един от основателите на Фондация „Стъпка за България“. След успешното иницииране и провеждане на първата Лятна Академия, тя съвместява доброволната си работа към организацията с професионалните си задължения. Нейният опит в редица проекти с доброволци я убеди, че истински вдъхновени и отговорни млади хора, които искат да споделят своите умения, знания и време с деца в неравностойно положение, могат да окажат позитивно влияние за бъдещия успех на младите хора в неравностойно положение.