Десислава Иванова

февруари
1

Десислава е магистър по Международни икономически отношения със специализация

„Управление на международни проекти” в УНСС. Притежава диплома за бакалавър по

Европеистика, профил Управленско-­икономически, в СУ „Св. Кл. Охридски”. Преди

„Стъпка за България“ Десислава е работила като експерт международно сътрудничество в държавна компания,

като редактор с английски език в преводаческа агенция, както и като преподаветел по английски език.

Има проведени стажове в частни компании, неправителствени организации и държавни институции. Интересите ѝ

включват йога, анимация и чужди езици. Обича да пише. В „Стъпка за България“ я отвежда

желанието й да създава положителна промяна в реалността си и в себе си.

Имейл: desislava.ivanova@stepforbulgaria.org