Гергана Кичева – бивш програмен директор

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags |

февруари
2

Гергана е магистър по Европеистика от Университета в Маастрихт и бакалавър по Международни отношения от СУ „Св. Климент Охридски“ . Преди да се присъедини към екипа е правила стаж в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, в холандски тинк-танк и в Дипломатическия институт в София. Работила и доброволствала в няколко организации, Гергана обича работата си в НПО сферата и я счита за свое призвание.