Георги Караиванов

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags |

декември
12

Георги участва като доброволец в първата Лятна Академия, организирана от Фондация „Стъпка за България“ през 2007 г. и оттогава той става съосновател и член на Управителния съвет на фондацията. Образованието му е в сферата на бизнес администрацията. След дипломирането си, Георги работи в сектора на финансовите услуги и подкрепя дейностите на фондацията от чужбина.