Анна Димитрова – бивш програмен директор

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags |

февруари
2

Анна бе програмен директор на Фондация „Стъпка за България“ в периода януари – август 2013 г. Нейната страст е да свързва социални групи, бизнеса и общността чрез иновативни методи. Има международен опит от Франция, Египет и България в сферата на корпоративната социална отговорност, а в неправителствения сектор – в областта на образованието и здравеопазването. Пътуването е любимото й занимание. Анна продължава да подкрепя фондацията от чужбина.