ДОБРОВОЛЧЕСТВО

декември 10th, 2014 | Step for Bulgaria

Имате ли желание да споделите Вашите знания и опит с младежи в неравностойно положение? Искате ли да се включите в различни дейности и да станете част от неповторима доброволческа мрежа?  Ако искате да дадете своя принос за обществото и същевременно да обогатите своя опит, моля попълнете нашия формуляр за доброволци!

 

Кандидатствай сега!