Стажантска програма

Стажантската програма на фондация „Стъпка за България“ се провежда съвместно с верига ресторанти La Pastaria. По програмата могат да кандидатстват младежи, желаещи да се реализират в областите готварство и ресторантьорство…

„Наградата за всички“

С този проект Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ и фондация "Стъпка за България" заедно с НАРД и фондация "Подарете книга" си поставят предизвикателната, но много важна…

С деца (без родители) на театър

Проект “ С деца (без родители) на театър" е  проект,  насочен към реализацията на едно наше отдавнашно хрумване, а именно набиране на средства, с които нашите младежи в неравностойно положение…

Доброволческа мрежа

Фондация „Стъпка за България“ стартира изпълнението на проект “Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България…

Лятна академия

Лятна обучителна програма за младежи в неравностойно положение, които живеят без родителска грижа. Целта на програмата е младежите - участници да придобият полезни умения за планиране на своя независим живот,…

Стъпи в бъдещето

Стъпи в бъдещето е целогодишна обучителна програма за млади хора в неравностойно положение от България. ​Целта на програмата е младите участници да бъдат подкрепени в развитието на своите личностни и…

Менторска програма

Младежите в неравностойно положение в България срещат редица проблеми, свързани с тяхната социална и икономическа интеграция. Институциите, а в някои случаи и родните семейства, не могат да им осигурят необходимото…

Училищна подкрепа

Нашите посветени доброволци подпомагат младежи в неравностойно положение с уроци по основните предмети, преподавани в училище, както и с преподаване на чужди езици, посредством седмични срещи. Ако искате да споделите…

Кино-поглед

Целта на проект “Кино поглед” е да даде възможност на деца и младежи в неравностойно положение да погледнат на света чрез примера на герои, персонажи и случки от световното и…