ФИРМИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Ние вярваме, че и най-трудните социални проблеми могат да бъдат решени, ако представители от различни…

ОБУЧИТЕЛИ

Фондация "Стъпка за България" се стреми да осигури различни възможности за младежите в неравностойно положение,…

ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Имате ли желание да споделите Вашите знания и опит с младежи в неравностойно положение? Искате…