Ninja Bowl – официално отвори врати.

Скъпи приятели!
С много вълнение ви каним да посетите новото социално заведение на Стъпка за България – Ninja Bowl за питателна закуска, обяд или нещо по средата. В нще си хапвате подбрани, вкусни и здравословни ястия, каквито едва ли ще намерите другаде в София. Ястия, вдъхновени от изтока и запада, от Латинска Америка и Азия, с подбрани съставки и вкусни подправки!
Работното ни време засега е от 8:30 до 17:30ч през работните дни, като се надяваме да имаме възможност скоро да го удължи, когато наемем още хора.
Заповядайте и – много, много важно – моля, кажете на вашите близки и приятели за Ninja Bowl! Адресът е ул. “Георги С. Раковски” 84, срещу Операта.
Много ще ни помогнете и ако насочите към нас хора, които нямат постоянна работа и не са в университет – все още наемаме!

 

Социално заведение за хапване Ninja Bowl отворя врати!

Здравейте, приятели!
Пишем ви, за да споделим радостната новина, че нашето социално заведение за хапване Ninja Bowl отвори врати! Чрез него целим да помагаме на младежи и трайно безработни, като им осигурим възможност за работа и развитие.

Екипът на фондацията, доброволци и приятели работиха над случването на тази наша мечта повече от година. Сърдечно благодарим на всички, които направиха това заведение реалност! Но отварянето на заведението е само началото – вие сте попътният вятър, на който разчитаме! Как? Няма по хубав начин от това да идвате да хапвате вкусна тайландска храна в Ninja Bowl! Адресът е ул. “Георги С. Раковски” 84 (срещу Операта) – заповядайте всеки работен ден между 8:30 и 17:30ч.


Информация за проекта:
Проектът (№BG05M9OP001-2.010-0648-C01) се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз.
Общата му цел е да открие устойчиви работни места за нискоквалифицирани, неактивни и безработни младежи в неравностойно положение в предприятие на социалната икономика. Целта е в съответствие с Инвестиционен приоритет 4 на Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, a именно:
– Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост;
Специфичната цел на проекта е чрез създаването на устойчиво социално предприятие да предостави заетост за период от поне 12 месеца на 12 неактивни или безработни човека в неравностойно положение и безработни и неактивни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, завършили образованието си, или с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация.

 

 

 

 

 

 

Търсим: Управител на био-кафене с кауза

„Стъпка за България“ е фондация в обществена полза, която развива уменията на младежи в нужда от кариерна мотивация, ориентация и развитие да бъдат успешни и самостоятелни възрастни. Вече над 10 г. правим това като въвличаме доброволци – успешни професионалисти от различни сектори – да подкрепят младежите с личния си пример в програмите ни от дългосрочно менторство, целогодишни кариерни работилници и сплотяващи общността събития.

За да осигурим възможност за професионално развитие на неактивни и безработни младежи в неравностойно положение, да привлечем нови съмишленици и ресурси, през лятото на 2018 г. Стъпка ще създаде собствено социално предприятие в София – комбинация от био-кафене, магазин и място за социални събития. Предприятието цели да осигури заетост на 12 младежи от целевата група за до 1 г.

Търсим да назначим опитен, предприемчив и социално-ориентиран Управител на кафене, който ще отговаря за цялостната дейност и ефективно управление на заведението:

Какво предлагаме:
– Трудов договор с конкурентно възнаграждение;
– Работа за смислена кауза, която развива потенциала на младите хора в България;
– Динамична работна среда с разнообразен, мотивиран и способен екип;
– Възможност за реализация на предприемаческите ти идеи и развитие във фондацията.

Какво очакваме:
– Цялостна организация и управление на работния процес в предприятието;
– Подбор, управление и развитие на персонала;
– Съблюдаване на правилната отчетност на финансовия и стоков оборот;
– Контрол на качеството на работа и хигиенните норми в заведението;
– Координация на доставчици и други контрагенти;
– Организиране на социални събития с цел популяризиране на услугите на заведението;
– Готовност за работа в неструктурирана, предприемаческа работна среда.

Какво е нужно:
– Висока мотивация за работа с кауза;
– Опит в управлението на хора, в ресторантьорския и/ или в хотелиерски бизнес;
– Познаване на нормативните уредби и изисквания за управление на заведения за хранене;
– Опит в работата с клиенти, доставчици, посредници и администрация;
– Изявени организационни и комуникационни умения;
– Английски език.

Какво е желателно:
– Умения в сферата на маркетинга;
– Образование в сферата на мениджмънта, ресторантьорството и/ или хотелиерството;
– Опит в работа с документи и специализиран софтуер за ресторантьорския и/ или хотелиерски бизнес;
– Шофьорска книжка.

Как да кандидатстваш:
Изпрати ни автобиографията си и кратко мотивационно писмо на info@stepforbulgaria.org до 03.06.2018 г. Предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на лично интервю в офиса на фондацията.

Изпрати СВ и спечели ден в офиса на HP Inc.!

Искаш ли да си дадеш предимство пред останалите кандидати, които за пръв път правят СВ?

Ако имаше възможност да присъстваш на работилничката на Стъпка в 90-то СУ вчера, може би вече се досещаш за какво става въпрос! Е, и да си бил, и да не си бил, ето какво трябва да направиш:

  1. Изтегли бланката на СВ разработена специално за теб от специалистите по Човешки ресурси в HP Inc. от този линк;
  2. Попълни бланктата със собствените си профил, опит и интереси следвайки инструкциите на стр. 2;
  3. Изпрати попълнената бланка като съобщение на Фейсбук страницата на „Стъпка за България“ или на mentoring@stepforbulgaria.org до 22.05.

Воала, вече си с 1 крак пред другите! Автобиографията ти ще бъде оценена на усилието, което си вложил в нея и ще получиш реална обратна връзка как можеш да я подобриш (или че е перфектна?!) от специалист по подбор.

До 25-ти май ще ти кажем и дали печелиш възможността да прекараш 1 специален ден в офиса на компанията в Бизнес парк София 🙂 

Успех!

Бланката: цък

Търсим: Консултант „Кариерни работилници“

Кариерните работилници на „Стъпка за България“ целят да вдъхновят и ориентират гимназисти (X-XII кл.) от квартални училища за професионалното им развитие като ги запознаят с професионалисти от различни сфери. За да случи успешно програмата си от работилници до края на учебната година, търсим да назначим Консултант „Кариерни работилници“, който да изготви съдържанието на събитията и да координира участието на доброволци в тях.

Какво предлагаме:
– Граждански договор с конкурентно възнаграждение за 6 седмици с начало април 2018 г.;
– Работа за смислена и удовлетворителна кауза;
– Динамична работна среда с високо мотивиран и способен екип;
– Възможност за по-нататъчно развитие в дейностите на фондацията.

Какво очакваме:
– Разработено ефективно съдържание на работилници за 1) Индивидуално кариерно ориентиране и 2) Помощ при кандидатстване (за университет, работа, стаж, стипендия и др.);
– Успешен подбор и подготовка на >25 доброволци от различни професионални сфери;
– Фасилитирани 6 Кариерни работилници в 3 гимназии (в Люлин, Костинброд и Нови Искър);
– Структурирана и информативна обратна връзка от доброволците и младежите – участници;
– Подробен снимков и текстови отчет за събитията.

Какво е нужно:
– Желание за предизвикателна работа с кауза;
– Опит в организацията на събития и в дейности от сферата на кариерното консултиране;
– Умение за комуникация с хора от различни възрасти, произход и и интереси;
– Възможност за работа в гъвкаво работно време и пътуване до кв. Люлин, гр. Костинброд и
гр. Нови Искър.

Как да кандидатстваш:
– Изпрати ни автобиографията си и кратко мотивационно писмо на български език на info@stepforbulgaria.org;
– Предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на лично интервю в офиса на
Стъпка до края на м. март.

Срок за кандидатстване: 31.03.2018 г.Archives by Month:


Archives by Subject:


Archives by Year:

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2011