Щанд на „Стъпка за България“ на конференция „Образование 2016: Равен достъп до образование за всяко дете“

Щанд на „Стъпка за България“ посрещаше желаещи да се запознаят с дейността на фондацията и по-специално с Менторската ни програма по време на конференция „Образование 2016: Равен достъп до образование за всяко дете“, която се състоя на 28 и 29 октомври в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодензия в София. Събитието беше организирано от „Образование България 2030“, Представителството на ЕК и фондация „Заедно в час“, с подкрепата на фондация „Америка за България“.

По време на изложението, в рамките на представянето на Менторската програма на Фондацията, гостите на конференцията имаха възможността да споделят своята визия за личността на Ментора и какви качества трябва да притежава добрият ментор. Отговорите на въпроса: „Що е то ментор?“ обсипваха нашия щанд по време на двата дни на Конференцията.

20161028_163441

 Archives by Month:


Archives by Subject:


Archives by Year:

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2011