Стажантска програма

„Стъпка за България“ обявява Стажантска програма към Фондацията за следните две длъжности: „Стажант проекти и програми“ и „Стажант комуникации“. Работата е интересна и дава възможност за бъдещо развитие в съответната сфера, a работното време е гъвкаво. Студенти от чужбина биха могли да се финансират и получават заплащане по програма Еразъм +.

(още…)

Обучение „Въведение в коучинга 2“

Скъпи приятели,

Тази събота, 04.04, беше доста вълнуваща за нас и целия екип на „Стъпка за България“. Нашият нов офис на ул. Алабин 50А посрещна първата си група доброволци. Проведе се обучение на тема коуинг, в което нашите ментори имаха възможност да научат из основи какво представлява процесът на коучване, как да го ползват като полезен инструмент в работата с младежите и как би бил полезен за самите тях.

Обучението включваше и няколко практически примера за задаваните въпроси по време на коучинг сесия и извеждането на ценности. Освен полезната информация, разбрахме и друго важно нещо – гледайки ценностите си и оценявайки до каква степен ги имаме, ние може да видим, че всъщност сме доста щастливи хора, без дори да го осъзнаваме.

Обучението е част от проект “Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

coaching

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Стъпка за България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

 

 

 

 Archives by Month:


Archives by Subject:


Archives by Year:

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2011