Благодарност

Фондация „Стъпка за България“ сърдечно благодари на нашите приятели от софтуерна компания Мусала Софт, които ще дадат възможност на шестима от нашите младежи, участници в Менторската програма, да развиват своята компютърна грамотност. Всеки от младежите ще получи като дарение персонален компютър, който ще използва за подготовка в учебния процес. Подкрепени от своите ментори, младежите изготвиха мотивационни писма и защитиха желанието си да се учат и да усъвършенстват своите знания и умения, както и да откриват нови светове и приятели.

musala_softArchives by Month:


Archives by Subject:


Archives by Year:

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2011