Стипендиантска програма

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

юни
2

Здравейте, приятели!

Ето нещо ново, интересно и изключително полезно за нашите младежи. Студентите могат да кандидатсват за отпускане на целогодишна стипендия, осигуряваща допълнителни средства на един от отговарящите на критериите младеж, с която да продължи образованието си. Вярваме, че по този начин осигуряваме един голям стимул. който да мотивира и допринесе за поддържането на добрия успех и да послужи като източник на самоувереност на класирания кандидат. Младежът трябва да е:

  1. Студент от първи или по-горен курс на възраст до 26 години
  2. Да има успех не по–нисък от 4.00
  3. Да не получава повече от две стипендии (включителбно тази )
  4. Да е участник в програмата на фондация “Стъпка за България”

И, разбира се, да покаже мотивация за по–нататъшно развитие. Самата стипендия е в размер на 150 лева месечно, които се превеждат на студента по банкова сметка на негово име.

Очакваме кандидатури до 15.10. 2015 година, а резултатите ще са готови до 30.10.2015 година. Успех!  

Условия

Формуляр за попълване от кандидата