юни
8

Фондация „Стъпка за България“ е основана през 2007 г. с предмет на дейност подкрепа на млади хора в неравностойно положение в България за тяхното социално и икономическо развитие, с фокус към деца и младежи без родителска грижа. Ние вярваме в способностите на младите хора в неравностойно положение и ги подкрепяме в усвояването на знания и изграждането на необходимите умения, за да освободят своя потенциал и да получат достъп до по-добро образование и професионална реализация.

За изпълнението на своите дейности, Фондацията търси да назначи:

 

СПЕЦИАЛИСТ ПРОЕКТИ И ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАЦИИ:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

– проучва възможности за финансиране на проекти на национално и международно ниво (оперативни програми, публични фондове и др.)

– участва в разработването на проектни предложения

– подпомага дейността на Програмния директор при изпълнението на финансирани проекти

– осъществява комуникацията с нови кандидат-доброволци на етап подбор и с активните доброволци в процеса на работата им по проектите на Фондацията

– изготвя и поддържа документацията в досиетата на активните доброволци към Фондацията

– подкрепя логистично организацията на обучения за доброволците и общи срещи между доброволци и младежи, участници в проектите и програмите на Фондацията

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

– добра езикова култура и способност за излагане на идеи в писмена форма

– висше образование в сферата на хуманитарните науки (мин. бакалавърска степен)

– умения за работа с хора с различен професионален и социален опит (опит при работа с младежи в неравностойно положение е желателен)

– инициативност и умения за самостоятелна работа (за самоорганизиране) 

– високо ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо)

– компютърна грамотност (умения за работа с MS Office – Word, Excel, Internet)

– предимство е опит в работа по проекти, свързани с доброволци и/или младежи в неравностойно положение

 

НИЕ  ПРЕДЛАГАМЕ:

Възможност за придобиване на знания и умения за разработване и управление на проекти

Възможност за придобиване на знания и умения в сферата на управление на човешките ресурси

Гъвкаво работно време

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Населено място: София

Заетост: Постoянна

Работно време: 4 часа

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите следва да изпратят автобиография и кратко мотивационно писмо на e-mail: stepbulgaria@gmail.com до 24.06.2016 г.