ТЪРСИ СЕ ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

септември
16

Фондация „Стъпка за България“ вече 9 години подкрепя, менторства, обучава и проследява напредъка на младежи в по-затруднено (без родителски грижи, без достатъчна подкрепа в семейството, с нисък социално-икономически статус) социално положение. Реализираните резултати наред с натрупаните досега опит и партньорства ни дават увереност да търсим начини да надграждаме постигнатото дотук и да развиваме дейността на организацията в нов мащаб и посоки. В момента в сърцето на всички наши дейности стоят една страхотна група от над 40 доброволци, много малък отдаден екип и Управителен съвет.

За да се развива организацията с енергични и решителни стъпки през идните години, създадохме позицията „Оперативен директор“ – човекът, който ще поеме сериозната отговорност да задава посоката на развитие на „Стъпка за България“, да изработва съответната стратегия и цели на организацията и да намира ефективни начини да ги постигаме, така че да случваме добри дела в полза на все повече младежи в нужда с участието на все повече доброволци. Търсим най-подходящия супер-кандидат за Оперативен директор. Изискванията към човека, който ще заеме позицията, са високи. Но пък и удовлетворението от постигнатото е невъобразимо голямо.

Нашият Оперативен директор ще е отговорен за планирането и изпълнението на цялостната стратегия на дейностите на „Стъпка за България“, така че да бъдем истински полезни и да помогнем на младежите в нужда да са уверени и успешни благодарение на опита и усилията на прекрасните ни доброволци. Ключови дейности за организацията са: координацията и развитието на мрежата от доброволци и младежи, управлението и надграждането на съществуващата ни менторска програма, поддържането (и създаването) на нови партньорства, внедряването на специфични проекти за подкрепа на млади хора, управлението на ресурсите на организацията (включително осигуряването на нужните такива за постигане на целите й). Много отговорности, но и много място за предприемчивост и реализация на добри идеи.

Ако търсиш смислена кауза, на която да се посветиш,

Ако работата с младежи, лишени от родителски грижи, по-бедни семейства и по-трудна социална среда те интересува,

Ако вярваш в силата на доброволчеството да променя съдби,

Ако одобряваш менторството като подход и вярваш, че във всеки има скрит потенциал,

Ако приятелите ти те определят като много комуникативен, организиран, инициативен, целеустремен, и самостоятелен, не се колебай да прочетеш следващите редове и да кандидатстваш за позицията „Оперативен директор“ в „Стъпка за България“!

 

Оперативен директор

Ако можеш да се справиш с тези ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ:

 • разработва цялостната стратегия за развитието на организацията – включително средносрочни и дългосрочни цели и индикатори за успех, основни приоритети, дейности и проекти;
 • грижи се за финансовата обезпеченост на дейностите и човешкия ресурс на Фондацията и управлява бюджета й, като информира и получава одобрение за това от Управителния съвет;
 • управлява ефективно дейностите и проектите на Фондацията, както и екипа й (на този етап състоящ се от още 1 човек, но с възможност за разрастване);
 • развива нови проекти и партньорства за постигане на зададените цели;
 • проследява напредъка по стратегията и отчита регулярно резултатите и предизвикателствата пред Управителния съвет;
 • отговаря за надлежното изготвяне и архивиране на документацията, свързана с изпълнението на дейностите и проектите на фондацията;
 • управлява процесите на вътрешна и външна комуникация, свързани с изпълнението на дейностите на фондацията;
 • поддържа и разширява партньорската мрежа (институции, НПО, донори);
 • координира дейността на доброволците, включени в дейностите на фондацията, и се грижи за тяхната ангажираност и чувство на принадлежност към общността на „Стъпка за България“;
 • общува директно с Управителния съвет на организацията и съвместно с тях одобрява основните посоки на дейност на Фондация „Стъпка за България“.

 

И можеш да предложиш:

 • инициативност и умения за самостоятелна работа (за самоорганизиране);
 • опит в управлението на хора;
 • опит в управлението на бюджет;
 • умения за работа с хора с различен професионален и социален произход;
 • умения за стратегическо планиране и приоритизиране;
 • умение за изпълнение на зададените цели в срок и отчитане на напредъка;
 • опит в планиране, разработване, внедряване и отчитане на проекти;
 • добро ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • доброволчески опит;
 • желание за работа в динамична, неструктурирана среда, където от теб зависи колко високи са целите и как ще ги постигнеш, както и да мотивираш сътрудниците ти да ти повярват и да те подкрепят в процеса;
 • готовност да работиш в нестандартни работни часове, защото доброволците и младежите не влизат в тези рамки

 

А и ти се струва като „твоето нещо“:

 • динамична работа с млади хора и хора от различни сфери, интереси, социална среда;
 • смислена кауза;
 • възможност за предприемчивост, създаване и реализиране на нови идеи;
 • себеразвитието и възможностите да се учиш чрез справяне с нови предизвикателства;
 • гъвкаво работно време.

 

КАНДИДАТСТВАЙ!

Кандидатите следва да изпратят автобиография и кратко мотивационно писмо с отговор на въпросите: Защо се интересувам от работа в НПО сектора? Защо се спрях на „Стъпка за България“? Защо ме заинтригува тази позиция? Какво искам да постигна на тази позиция (сподели ни мечтите си за това, какво можем да постигнем заедно!)? Как смятам, че съм подготвен(а) да бъда успешен(а) на тази позиция,  на e-mail: stepbulgaria@gmail.com до 07.10.2016 год.

Нашият супер Оперативен директор ще работи в гр. София, на трудов договор на пълен работен ден.