Стажантска програма

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

април
16

„Стъпка за България“ обявява Стажантска програма към Фондацията за следните две длъжности: „Стажант проекти и програми“ и „Стажант комуникации“. Работата е интересна и дава възможност за бъдещо развитие в съответната сфера, a работното време е гъвкаво. Студенти от чужбина биха могли да се финансират и получават заплащане по програма Еразъм +.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • ръководи профилите на Фондацията в социалните мрежи (FB, Twitter, LinkedIn)
 • изготвя комуникационна стратегия и пътна карта за отразяването на предстоящи събития
 • осъществява комуникацията с нови кандидат-доброволци на етап подбор и с активните доброволци в процеса на работата им по проектите на Фондацията
 • изготвя и поддържа документацията в досиетата на активните доброволци към Фондацията
 • подкрепя логистично организацията на обучения (въвеждащи и текущи) за доброволците и общи срещи между доброволци и младежи, участници в проектите и програмите на Фондацията

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 • умения за работа с хора с различен професионален и социален опит
 • инициативност и умения за самостоятелна работа (за самоорганизиране)
 • добро ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) е предимство
 • компютърна грамотност (умения за работа с MS Office – Word, Excel, Internet)
 • добро познаване на социалните мрежи

 

НИЕ  ПРЕДЛАГАМЕ:

 • възможност за истински практически опит и поемане на отговорности
 • гъвкаво и почасово работно време
 • възможност за придобиване на знания и умения в сферата на управление на човешките ресурси
 • възможност за включване в изпълнението на текущите проекти и програми на Фондацията
 • менторство и обучение в сферата на социалните проекти
 • стажантите ни ще получат сертификат, удостоверяващ опита им
 • обърнете внимание, че позицията е доброволческа за момента

 

Кандидатите следва да изпратят автобиография и кратко мотивационно писмо на e-mail: stepbulgaria@gmail.com

Населено място: София

Продължителност на стажа: от 1 до 3 месеца

Работно време: Непълен работен ден с гъвкаво работно време

Позициите са подходящи за студенти и за хора, работещи на непълно работно време.