Обучение за ментори: ние вече сме общност!

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

октомври
13

izneseno obuchenie-golqmaМиналата седмица се проведе и така дългоочакваното обучение за доброволци-ментори на младежи в неравностойно положение извън София. Целта му беше екипът от доброволци на фондация „Стъпка за България“ да поговори отново и в много повече детайли с професионалисти за особеностите на младежите, израстнали без родителска грижа. Освен това –  всички да се почувстваме като част от един екип, от една голяма общност, преследваща обща благородна цел. Сега сме готови още по-адекватно да посрещнем нуждите на младежите и знаем, че не сме сами в изпълнението на тази задача. 

Обучението е част от проекта „Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
(www.ngogrants.bg)

*На снимката се разиграва семейна снимка през очите на дете.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Стъпка за България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.