Нова група ментори

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

юли
28

Приятели, след приключването на кампанията ни по набиране на смели нови доброволци, които да се включат в изключително отговорната дейност по подпомагане на младежи в неравностойно положение, се проведе се и въвеждащо обучение за ментори! Въпреки жегите имаше много ентусиасти. Те преминаха няколкото стъпки за одобрение (попълване на анкетна карта, интервю) и скоро ще са съвсем готови да се срещат с младежите в неравностойно положение и да ги подкрепят да водят самостоятелен живот! Много сме щастливи – нашият нов малък офис за първи път беше толкова пълен! С тази група нашата мрежа от доброволци нарастна и вече имаме около 40 обучени доброволци.
В рамките на два дни си говорихме за ефективната комуникация, доброволчеството, спецификите на младежите, лишени от родителски грижи и законовите рамки в страната, отнасящи се към различните социални услуги.

 

Обучението е част от проект “Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Стъпка за България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.