Искате ли да насърчите корпоративната социална отговорност във вашата компания и да повишите мотивацията на вашите служители?

Можем да ви предложим различни начини да направите това:

  • Доброволческа дейност за вашите служители: Менторска програма, която ще обвърже дългосрочно вашите служители с доброволческа дейност, която ще им даде възможност да споделят своите умения и знания с млади хора в неравностойно положение.

  • Групови дейности: Заедно с колегите си, вие можете да станете част от нашите инициативи, като организирате уъркшопове и занимания за младежите.

  • Спонсорство: Можете да станете наш спонсор и да ни помогнете да разширим обхвата на нашата подкрепа чрез финансови или материални дарения.

 

Ако желаете да допринесете по който и да е начин, моля свържете се с нас на info@stepforbulgaria.org.