Йордан Пенев – оперативен директор

Йордан Пенев е оперативен директор на Фондацията от края на 2016 г. Роден и израснал в София, Данчо е възпитаник на Американския колеж, а после и колежът Davidson в САЩ, където придобива бакалавърска степен по биология с профил пре-медицина. Още …

Прочетете още

Десислава Иванова – специалист проекти и вътрешни комуникации

Десислава Иванова

Десислава е магистър по Международни икономически отношения със специализация „Управление на международни проекти” в УНСС. Притежава диплома за бакалавър по Европеистика, профил Управленско-­икономически, в СУ „Св. Кл. Охридски”. Преди „Стъпка за България“ Десислава е работила като експерт международно сътрудничество в …

Прочетете още

Гергана Кичева – бивш програмен директор

Гергана е магистър по Европеистика от Университета в Маастрихт и бакалавър по Международни отношения от СУ „Св. Климент Охридски“ . Преди да се присъедини към екипа е правила стаж в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, в холандски тинк-танк …

Прочетете още

Анастасия Гоцева – бивш програмен директор

Анастасия бе програмен директор на Фондация „Стъпка за България“ от септември 2013 г. до март 2015 г.  Доктор по „Педагогическа и възрастова психология“ и магистър по специалност „Право“, вече над 10 години тя работи в неправителствената сфера в подкрепа на …

Прочетете още

Анна Димитрова – бивш програмен директор

Анна бе програмен директор на Фондация „Стъпка за България“ в периода януари – август 2013 г. Нейната страст е да свързва социални групи, бизнеса и общността чрез иновативни методи. Има международен опит от Франция, Египет и България в сферата на …

Прочетете още