Забавно обучение

Posted by: Step for Bulgaria Tags: There is no tags | Категория: Новини

октомври
29

Направихме страшно оригинално и забавно обучение – говорихме с доброволците как да „преподаваме“ на младежите целеполагане, управление на ресурси, комуникация чрез забавни методи! Като за начало – разработихме идеи за работа чрез настолни игри. Оказа се чудесна идея – спотяваща екипа от доброволци по неочаквано забавен начин и страхотна изненада за младежите в неучебен ден. 

Обучението е част от проекта „Изграждане на доброволческа мрежа в подкрепа на младежи в неравностойно положение“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
(www.ngogrants.bg)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Стъпка за България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
11 3 1