За нас

Фондация „Стъпка за България“ е основана през 2007 г. с предмет на дейност подкрепа на млади хора в неравностойно положение в България за тяхното социално и икономическо развитие, с фокус към деца и младежи без родителска грижа. Ние постигаме нашите цели чрез включване на младите хора в различни форми на неформално обучение и професионални курсове, чрез които да развият своите познания, умения за самостоятелен живот и кариерни възможности.

Ние вярваме в способностите на младите хора в неравностойно положение и ги подкрепяме в усвояването на знания и изграждането на необходимите умения, за да освободят своя потенциал и да получат достъп до по-добро образование и професионална реализация.

Препоръки

Да помогнеш за едно ново начало и развитие с подкрепа, топлота, толерантност, знания – това е голяма част от моята мисия на ментор в „Стъпка за България”.

Ина Апостолова, ментор

„Стъпка за България“ е страхотна възможност за всеки човек да обогати взаимоотношенията си, да научи много нови неща за себе си и другите и да се сприятели с прекрасни млади (и на години, и по душа) хора. Времето, прекарано като ментор, ми даде шанс да се запозная и сближа с две страхотни момичета. Нещо, за което винаги ще съм благодарна.

Ралица Василева, ментор
Read more